Wykończenie łazienek rozpoczęte

Rozpoczęliśmy wykończenie łazienek. Na pierwszy rzut płyta k/g. Nieźle to zaczyna wyglądać.