Prace postępują dynamicznie.

Kilka dni od startu i zaczynamy stawiać ściany. Szybko. Ledwo zdążamy ze zglaszniem zmian w projekcie.